Wykaz badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Wykaz badań diagnostycznych, których możliwe jest wykonanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ ) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U z 2009 r. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia diagnostyczne:

 • Badania hematologiczne:
 • 1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
 • 2) płytki krwi;
 • 3) retikulocyty;
 • 4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
 • 5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
 • 1) sód;
 • 2) potas;
 • 3) wapń całkowity;
 • 4) żelazo;
 • 5) stężenie transferyny;
 • 6) mocznik;
 • 7) kreatynina;
 • 8) glukoza;
 • 9) test obciążenia glukozą;
 • 10) białko całkowite;
 • 11) proteinogram;
 • 12) albumina;
 • 13) białko C-reaktywne (CRP);
 • 14) kwas moczowy;
 • 15) cholesterol całkowity;
 • 16) cholesterol-HDL;
 • 17) cholesterol-LDL;
 • 18) triglicerydy (TG);
 • 19) bilirubina całkowita;
 • 20) bilirubina bezpośrednia;
 • 21) fosfataza alkaliczna (ALP);
 • 22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • 23) aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • 24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
 • 25) amylaza;
 • 26) kinaza kreatynowa (CK);
 • 27) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • 28) czynnik reumatoidalny (RF);
 • 29) miano antystreptolizyn O (ASO);
 • 30) hormon tyreotropowy (TSH);
 • 31) antygen HBs-AgHBs;
 • 32) VDRL.
 • Badania moczu:
 • 1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
 • 2) ilościowe oznaczanie białka;
 • 3) ilościowe oznaczanie glukozy;
 • 4) ilościowe oznaczanie wapnia;
 • 5) ilościowe oznaczanie amylazy.
 • Badania kału:
 • 1) badanie ogólne;
 • 2) pasożyty;
 • 3) krew utajona – metodą immunochemiczną.
 • Badania układu krzepnięcia:
 • 1) wskaźnik protrombinowy (INR);
 • 2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • 3) fibrynogen.
 • Badania mikrobiologiczne:
 • 1) posiew moczu z antybiogramem;
 • 2) posiew wymazu z gardła;
 • 3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.
 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 • Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

 • Zdjęcia radiologiczne:
1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
3) zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;
4) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Szukaj