Menu

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach
87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 3

Dane kontaktowe:

Dane identyfikacyjne:

 • REGON: 871257635
 • NIP: 879-22-32-031

Kierownik lekarz Tomasz Włodarski przyjmuje w sprawie wniosków i skarg w czwartki, w godz. 15:00-17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dla Pacjenta

Wykaz badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Wykaz badań diagnostycznych, których możliwe jest wykonanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ ) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U z 2009 r. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia diagnostyczne

Badania hematologiczne:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
 2. płytki krwi;
 3. retikulocyty;
 4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
 5. poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 1. sód;
 2. potas;
 3. wapń całkowity;
 4. żelazo;
 5. stężenie transferyny;
 6. mocznik;
 7. kreatynina;
 8. glukoza;
 9. test obciążenia glukozą;
 10. białko całkowite;
 11. proteinogram;
 12. albumina;
 13. białko C-reaktywne (CRP);
 14. kwas moczowy;
 15. cholesterol całkowity;
 16. cholesterol-HDL;
 17. cholesterol-LDL;
 18. triglicerydy (TG);
 19. bilirubina całkowita;
 20. bilirubina bezpośrednia;
 21. fosfataza alkaliczna (ALP);
 22. aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 23. aminotransferaza alaninowa (ALT);
 24. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
 25. amylaza;
 26. kinaza kreatynowa (CK);
 27. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 28. czynnik reumatoidalny (RF);
 29. miano antystreptolizyn O (ASO);
 30. hormon tyreotropowy (TSH);
 31. antygen HBs-AgHBs;
 32. VDRL.

Badania moczu:

 1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
 2. ilościowe oznaczanie białka;
 3. ilościowe oznaczanie glukozy;
 4. ilościowe oznaczanie wapnia;
 5. ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 1. badanie ogólne;
 2. pasożyty;
 3. krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 1. wskaźnik protrombinowy (INR);
 2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 3. fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 1. posiew moczu z antybiogramem;
 2. posiew wymazu z gardła;
 3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

Zdjęcia radiologiczne:

 1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 2. zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 3. zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;
 4. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Dostęp do dokumentacji medycznej

 • Dokumentacja medyczna wewnętrzna jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 • Dokumentacja medyczna, w zakresie dotyczącym pacjenta udostępniana jest na pisemny, umotywowany wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w razie jego śmierci.
 • Dokumentacja udostępniana jest na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
 • Pacjent może wystąpić o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji na swój koszt.
 • Jeżeli dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu, lekarz POZ sprawujący opiekę nad chorym, może zadecydować o wydaniu oryginałów dokumentacji za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem.

drukuj całą stronę

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach
87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 3
Tel. 56 649-57-34, tel. komórkowy 798-456-764, e-mail: spzoz@poczta.onet.pl
Regon: 871257635
NIP: 879-22-32-031

Kierownik lekarz medycyny Tomasz Włodarski przyjmuje w czwartki w godz. 14:00 - 16:00

 

[obiekt mapy] Lokalizacja placówki na mapie