Menu

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach
87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 3

Dane kontaktowe:

Dane identyfikacyjne:

 • REGON: 871257635
 • NIP: 879-22-32-031

Kierownik lekarz Tomasz Włodarski przyjmuje w sprawie wniosków i skarg w czwartki, w godz. 15:00-17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

Jak zostać naszym pacjentem?

Jak zostać naszym pacjentem?

Jak zostać objętym opieką lekarza, pielęgniarki i położnej?

 • Nie zapisałeś/aś się jeszcze do lekarza?
  Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji naszej przychodni, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wypełnisz na miejscu deklarację. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.
 • Chcesz przepisać się do naszego lekarza?
  Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu, a jesteś już zapisany/a u lekarza spoza zakładu, wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji naszej przychodni, wypełnisz deklarację wpisując wybranego przez ciebie lekarza oraz podpiszesz na rezygnację z opieki dotychczasowego lekarza. O rezygnacji powiadomimy za ciebie twojego dotychczasowego lekarza. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.
 • Chcesz zapisać do naszego lekarza członków twojej rodziny i inne osoby będące pod twoją opieką prawną?
  Jeśli chcesz, aby członek twojej rodziny, czy inna osoba będąca pod twoją opieką prawną został objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu, wystarczy, że zgłosisz się z rodzinną książeczką ubezpieczeniową się do naszej przychodni, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wskazane przez ciebie osoby zostaną do niego zapisane. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL oraz PESEL osoby, którą chcesz zapisać.
 • Pamiętaj, że…
  Masz prawo zmienić lekarza nie częściej niż dwa razy w roku.
 • Przy rejestracji należy okazać dowód ubezpieczenia potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń, np. ważną legitymację ubezpieczeniową, ostatni odcinek renty/emerytury, zaświadczenia płatnika składek, odpowiednie deklaracje ZUS/KRUS.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach
87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 3
Tel. 56 649-57-34, tel. komórkowy 798-456-764, e-mail: spzoz@poczta.onet.pl
Regon: 871257635
NIP: 879-22-32-031

Kierownik lekarz medycyny Tomasz Włodarski przyjmuje w czwartki w godz. 14:00 - 16:00

 

[obiekt mapy] Lokalizacja placówki na mapie