Menu

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach
87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 3
tel. 56 649-57-34, tel. komórkowy 798-456-764
email: spzoz@poczta.onet.pl

Regon: 871257635
NIP: 879-22-32-031

Kierownik lekarz Tomasz Włodarski przyjmuje w sprawie wniosków i skarg w czwartki, w godz. 15:00-17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu.
 

 

Podstawa prawna

Grypa

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 informuje, iż w Punkcie Szczepień w Łysomicach, ul. Łąkowa 3

istnieje możliwość szczepień przeciwko COVID-19 dawką dodatkową .

 

 

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, jest możliwe podanie dodatkowej dawki szczepienia, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, u następujących osób z zaburzeniami odporności:

 1. otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 2. po przeszczepach narządowych przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 3. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
 4. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 5. z zakażeniem wirusem HIV;
 6. leczony aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 7. dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

 

Więcej informacji w Komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw  COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia)

 

        Ponadto Punkt Szczepień dysponuje

 szczepionką firmy Johnson&Johnson

oraz szczepionką  firmy Pfizer.

Wszystkich chętnych zapraszamy tel. 508-030-633.

 

 

SPZOZ Łysomice

 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Podstawa prawna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach utworzono uchwałą Nr XVI/107/00 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie prowadzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowonej w Łysomicach, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).
 
Zakład działa na podstawie :
1. Ustawy i aktów wykonawczych do ustawy;
2. Statutu.
 
Księga rejestrowa NR : 000000002647
KRS NR: 0000003862 
BDO NR: 000180889

Odnośniki

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach
87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 3
Tel. 56 649-57-34, tel. komórkowy 798-456-764, e-mail: spzoz@poczta.onet.pl
Regon: 871257635
NIP: 879-22-32-031

Kierownik lekarz medycyny Tomasz Włodarski przyjmuje w czwartki w godz. 14:00 - 16:00

 

[obiekt mapy] Lokalizacja placówki na mapie